The Wolfpack

topp wolfpack

Graabein Wolfpack er en samling profesjonelle artister og andre, som er tatt inn under vår vinge.

Vi har et uttrykt ønske om å støtte opp om skapende mennesker, og da spesielt innen musikk som ligger vårt hjerte veldig nært, men også andre vi opplever at passer inn i vår filosofi.

Medlemmer i Graabeins Wolfpack skal være identitetsbærere. De skal ha positiv innflytelse på verden rundt seg, og bidra til å trekke sine følgere i en god retning. Vi kan alle påvirke de vi har rundt oss, og når man får et publikum, enten det er som kunstner, underholder eller samfunnsengasjert m.m, kommer det med et ansvar. Vi vil være med på å løfte frem de vi opplever at tar det ansvaret på en god måte.